• opracowywanie koncepcji i struktury transakcji,
  • transakcje zbycia i nabycia udziałów/akcji, przedsiębiorstw lub/oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa – przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
  • łączenie, podział i przekształcenia,
  • analizy prawne i badania due diligence,
  • prowadzenie spraw spornych na etapie przedsądowym i sądowym dotyczących zaskarżania uchwał, sporów pomiędzy wspólnikami czy sporów dotyczących transakcji.