• wsparcie dla Działu HR danej firmy w pełnym zakresie,
  • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania z uwzględnieniem indywidualnych, bieżących potrzeb przedsiębiorcy,
  • obsługa sporów pracowniczych na etapie sądowym i pozasądowym, w tym dotyczących rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę, zakazu konkurencji, mobbingu, molestowania i dyskryminacji, nadgodzin,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników, w tym przeprowadzanie procesów zwolnień grupowych i indywidualnych,
  • doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i przenoszenia zakładów pracy.