Naszym Klientom oferujemy usługi doradztwa prawnego w pełnym zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących specjalizacji:

Prócz wyżej wymienionych specjalizacji oferujemy usługi doradztwa prawnego w zakresie:

  • prawo ubezpieczeń gospodarczych,
  • prawo obrotu nieruchomościami,
  • prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe,
  • postępowanie egzekucyjne oraz dochodzenia i windykacja należności.