• opracowywanie koncepcji i strategii sporu,
  • prowadzenie spraw spornych na etapie przedprocesowym, jak i w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi, a także przed Sądem Najwyższym dotyczących obrotu gospodarczego, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą,
  • negocjacje ugodowe.