• opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych,
  • zgłoszenia do GIODO baz danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i ich aktualizacje,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach prowadzonych przez GIODO, w tym w postępowaniach wszczętych w wyniku kontroli, w celu zastosowania ewentualnych środków naprawczych,
  • audyt prawny dokumentacji pod kątem ochrony danych osobowych.