• przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów (np. umów o współpracy, sprzedaży, dostawy, zlecenia, dzieło, usług marketingowych i reklamowych, najmu powierzchni biurowych, umów dzierżawy i innych) oraz ogólnych warunków umów,
  • weryfikacja dokumentacji związanej z konkretną umową lub transakcją,
  • doradztwo w zakresie optymalnego zabezpieczenia transakcji.